Digitalisering på sundhedsområdet i Danmarks største kommune

Juni
2017

KK-Digitalisering-på-sundhedsområdet_c.png

Kom og hør Mette Harbo, Digitaliseringschef hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, fortælle om en digital transformation i den offentlige sektor, der byder på både kulturelle og organisatoriske udfordringer.

Digitaliseringen på sundhedsområdet har været i rivende udvikling og i politisk blæsevejr de seneste år. I foråret 2017 gik Københavns - og Århus kommuner i luften med et nyt omsorgssystem, der er udviklet mobile first til henholdsvis 5000 og 9000 brugere. Det nye system er udviklet med åbne snitflader på internationale standarder, med store krav til brugervenlighed og 3. partsintegrationer til mere borgerrettede løsninger. Det betyder helt nye arbejdsgange i kommunerne, men også udfordringer. Blandt andet opbygningen af en support, service og logistik funktion, der skal understøtte 9000 mobile medarbejdere.

En national udrulning af telemedicin blev besluttet i økonomiaftalen for 2016 - både gældende regioner og kommuner. Det betyder udbygning af en ny national infrastruktur, der skal kunne opsamle data i borgerens eget hjem og etablere digital behandling af data, så data kan anvendes som beslutningsstøtte på tværs af sektorer - præsenteret i fagsystemer. 

Der er begyndt at tegne sig et billede af en infrastruktur der åbner for helt nye muligheder i forhold til anvendelse af data, mulighed for tidlig opsporing af sygdomme og behandling af komplekse sygdomme i borgerens eget hjem. Sundhedsvæsnet er i gang med en omstilling hvor patienter ikke konsulteres efter en aftalt tidsplan, men efter deres sundhedstilstand.

På denne Morgenbooster bliver der delt indsigter og udfordringer i forbindelse med digitalisering i den offentlige sektor og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderen Mette Harbo.

Oplægsholder

Mette Harbo

Digitaliseringschef hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Tid

14.06.17
09:00 - 10:00

Sted

1508
Wilders Plads 13A
København K København K

Skriv dit navn Skriv din titel Skriv virksomheden du arbejder for Skriv din e-mail