Digital innovation

Innovatørens crash course til nye digitale produkter.

 
 

FIND VEJ FRA IDE TIL (SUCCESFULDT) PRODUKT

Det er sjældent ideerne, der mangler. Udfordringen er, hvordan man finder og udvikler digitale produkter, der rent faktisk skaber værdi for dine kunder og din forretning?

DESIGN THINKING ER NØGLEN

Design Thinking handler om så hurtigt som muligt at formgive et rentabelt produkt, der kan bygges inden for rammerne af kundebehov, forretning og teknologi.

Essensen i Design Thinking er at formgive og teste flere løsninger på én problemstilling, indtil vi står med et produkt, der virker. Eller viden nok til at kunne sige, at det ikke kommer til at virke.

 
 

FIND PROBLEMET

Først og fremmest skal produktet løse et konkret problem. Det skal svare på et reelt kundebehov. I fagjargon kalder vi det at teste for Product/Market Fit.

Vi er storforbrugere af Alex Osterwalders modeller for Business Model Canvas og Value Proposition Design. Med dem i hånden arbejder vi systematisk på at finde frem til kundernes pains, gains og Jobs-to-be-Done. Det kræver nogle gange mere viden end det vi allerede har om kunderne - og så må vi finde ud af det.

SO HOW MIGHT WE...


Så her starter vi. Med fokus på problemstillingen.

Det umiddelbare svar er, at vi ikke ved det. Vi ved som udgangspunkt ingenting. Erfaring gælder ikke længere, for verden forandrer sig for hurtigt. Men når vi kender forretningen og udfordringerne, kan vi give et bud på, hvad vi tror løsningen kan være. Det handler om at formulere hypoteser, og så afdække om hypoteserne holder vand i virkeligheden. Hastighed er afgørende.

DET HANDLER OM AT GØRE DET HÅNDGRIBELIGT I EN FART

Innovation kræver hurtige svar. Vi tror ikke på overbevisende PowerPoints i mødelokalet. Vi tror, at vi med en hurtigt udviklet prototype - eller Minimum Viable Product – bliver i stand til at finde svaret på et succesfuldt produkt, sammen med den virksomhed vi hjælper. Derfor bygger vi hurtige mock-ups. Nogle kalder det pretotyping. Vi kalder det Tangible Business: Byg hurtige mock-ups og kom ud af bygningen, for at se om det virker.

LEAN STARTUP OG MINIMUM VIABLE PRODUCTS - MVP

Vi er dybt inspirerede af den måde startups arbejder på. Her er ingen penge, før produktet er en succes. Derfor handler metoderne udelukkende om, så hurtigt som muligt, at udvikle og ændre sit produkt, indtil det kan sælges. Det kalder vi at teste for Market Fit. Startups gør det ved konstant at producere løsninger i sin mindste form - akkurat nok til at kunne teste, om det vil være en succes eller en fejltagelse.

SUCCES. DET FEJLEDE

Nogle gange fejler det. Og så sparede du dig selv for en eklatant fiasko, før det blev dyrt.

GOOGLE VENTURES 5 DAY SPRINT

Så hvordan kommer du i gang med at lære Design Thinking og få produktinnovation ind i din virksomhed?

Vi har gode erfaringer med intense forløb baseret på Google Ventures 5 Day Sprint. Målet er at udvikle og teste et produkt på fem dage. Udover produktet lærer virksomheden samtidig GV5 metoden i praksis.

Se hvordan vi arbejder med GV5

GV5

Hvordan kombinerer vi metoderne fra startup's til at udvikle og optimere digitale produkter, som kunderne vil have?