Digital
Strategi

Skab fokus og retning for dine digitale medier.

Hvorfor skal jeg have en digital strategi?

Det skal du, fordi en digital strategi fortæller, hvordan du bedst muligt skaber værdi for din virksomhed og dine kunder. Den tegner en retning for dine digitale medier. 

Den mest effektive digitale strategi gør det let for organisationen at forstå de valg, der træffes. Svaret flyver ikke i vinden.

Vi baserer det på indsigter om marked, kunder, behov og værdiskabelse i forhold til organisationens ressourcer og formåen - så det spørger vi ind til eller finder frem til selv. Det handler både om at se, hvor I er unikke - og hvor det er umuligt at konkurrere.

Digitale KPI'er

For at opnå succes skal du kunne måle den. Men hvordan måler man succes? Er antal sidevisninger, signups, besøgstid eller salg din vigtigste Key Performance Indicator?

Vi vil hævde, at en virksomheds digitale indsats bliver langt mere fokuseret, når man bevidst udvælger sig en række KPI'er, der understøtter forretningen.

Den vigtigste beslutning du kan træffe, i forbindelse med jeres website, er beslutningen om, hvilke målepunkter der er jeres indikatorer på succes.

Strategi for indtræk, konvertering og relation

En veldefineret strategi giver svar på forhånd, når nogen i organisationen foreslår en ny idé.

Strategien definerer hvilke indsatser vi prioriterer over andre, samt de forskellige kanalers rolle og samspil. Hvordan får vi de rigtige folk ind på vores digitale medier, hvordan knytter vi en relation til dem og hvordan skaber vi konvertering?

Kanalstrategi og Core Pages

Vi bruger strategien til at definere samspillet mellem forskellige kanaler og Core Pages. Core Pages er de sider og digitale services, som vi ved, at kunderne efterspørger.

Derfra kan vi så lede dem hen til sider, der understøtter forretningen. Metoden er veldokumenteret for at give fantastiske konverteringsresultater og minimere ressourcer til indholdsproduktion.

Strategisk innovation og Design Thinking

Strategisk innovation handler om at udvikle nye digitale produkter fra bunden. Kernen i innovationsprodukter er, at du ikke kender svaret på forhånd. Vi henter metoder fra startup-kulturen og Google Ventures 5 Day Design Sprint.

Se slides fra Morgenbooster om Digital Strategi Toolkit