Digitale medier

Når du på forhånd ved, hvad produktet skal være.

Produkt

Ofte ved vi på forhånd, at vores arbejde skal ende med et bestemt produkt - et website, en e-commerce-løsning, et nyt CMS eller en ny identitet.

Hvordan vi designer produktet - hvilke kendetegn og funktionaliteter det får - afhænger af, hvordan vi bedst muligt realiserer den specifikke kundes digitale potentiale.

Vi har gennem de sidste 15 år udviklet og implementeret +500 digitale løsninger for større offentlige og private virksomheder.

Vi ved, at hver kunde har unikke ønsker, behov og forretningsmål, og at løsningen skal understøtte virksomhedens strategiske kommunikation og brand.

Grundlæggende håndterer vi altid UX, design og Frontend (HTML). Responsive design er en selvfølge - det skal kunne fungere på alle platforme og skærme.

Når løsningen skal implementeres, samarbejder vi ofte med vores søsterselskab Headnet ApS, der også har hjemme på Wilders Plads. Dermed sikres optimale forudsætninger for et tæt agilt parløb fra koncept til færdig løsning.

Andre gange indgår vi i partnerskaber med andre leverandører.

Foranalyse

Vi skal lære jer at kende og finde ud af, hvad det er, vi skal løse. Vi afdækker kundesegmenter, behov, forretningsmål og markedssituation. Vi bruger jeres eksisterende materialer, interviews og web analytics, og vi analyserer samspillet mellem jeres digitale kanaler. Vi vil helst involvere jer, for I kender forretningen bedre end os.

Strategi

På baggrund af foranalysen lægger vi en strategi og handleplan for udviklingen af de digitale platforme. Strategien bliver til krav om, hvad løsningen skal kunne. Hvordan vi skaber værdi for jeres kunder og hvilke Jobs-to-be-Done vi skal understøtte.

 
 

Byg: Design, UX og Indhold

Når kravene er klar, designer vi. I starten skitserer vi flows og sider i hånden. Løsningen bygger vi i wireframes eller direkte i HTML, så løsningens omfang, struktur og flows bliver dokumenteret. På dette tidspunkt er der mange afhængigheder i spil mellem teknik, User Experience, Brand Experience og design. Derfor har vi flere kompetencer i spil. Samtidigt.

Brand Experience er stærkt bundet op på den grafiske identitet og design. Vi udarbejder grunddesign, indholdsprincipper, interaktionsdesign og identitetsdesign. Altid med det unikke for øje og altid med virksomhedens positionering og kommunikation som mellemmand.

Indholdet er en særskilt opgave. Vi rådgiver og hjælper med produktion og implementering af indhold samt indholdsstyring.

Test

Selvfølgelig. Vi tester både om løsningen opfylder de strategiske og de kommunikative krav. Før, under og efter. Men også om den fungerer rent teknisk.

Analytics og Optimering

Vi opsætter gerne digitale KPI'er og følger løsningens performance med Analytics. Med det i hånden, er det let at se, hvor I bedst kan optimere løsningen efter at den er gået i luften.