Dansk Metal

Fra site til service.

 

Udfordring

 
 

Hvordan går du fra kommunikeret værdi til oplevet værdi?

 

Kontakt

Mikkel Jespersen
mje@1508.dk

 

Vi har hjulpet Dansk Metal med at gennemføre en omfattende digital transformation. De nye systemer skulle forbedre arbejdsprocesser på tværs af organisationen, men samtidig var det nødvendigt at skabe digitale produkter, der i højere grad hjælper det enkelte medlem med at løse konkrete udfordringer.

Det var nødvendigt at gå fra at tale om værdien i at være organiseret, til at give værdi i form af brugbare services og indhold, der animerer til handling.

 
 

Koncept

 
 
 

Man kan ikke digitalisere empati

 
 
 

Den stærkeste kontakt sker fra person til person. Derfor ligger den største værdi i redskaber, der styrker den enkelte i sit arbejde. Empowerment, uanset om du er et medlem, der hurtigt skal kunne finde svar på dit spørgsmål eller du er tillidsrepræsentant, der har brug for lettilgængelige digitale værktøjer til at løse dine opgaver.

 

Test af services

Men hvilke redskaber skaber størst værdi, fx for tillidsrepræsentanter? Det spurgte vi om på Metalskolen i Jørlunde – og testede sammen med tillidsrepræsentanter 25 services i Dansk Metal Beta.

 

Løsning

 
 
 

Mindre kommunikationen, mere anvendelighed

 
 
 

Dansk Metals digitale systemer er blevet lettere at tage i anvendelse. Uanset om du er medarbejder, tillidsrepræsentant, medlem eller på vej til at blive det. Der er skruet ned for kommunikationen og op for anvendeligheden.

Websitet har færre sider, med større fokus på at medlemmerne hurtigt kan finde svar. Apps som ’Lønforhandleren’ udregner let og hurtigt resultater, så tillidsrepræsentanter kan bruge den direkte under en lønforhandling, for at se hvor meget en lønstigning samlet vil koste virksomheden.

 
 
 
 

Kontakt

Mikkel Jespersen
mje@1508.dk