MAKE A SCENE

Den Danske Scenekunstskole

 
 

Udfordring

Seks forskellige skoler samlet i én institution 

 

Den Danske Scenekunstskole (DDSKS) er en ny institution, der er opstået efter sammenlægningen af de seks skuespiller- og dramatikeruddannelser. Derfor havde DDSKS brug for en ny, differentierende visuel identitet, der kunne brande skolen som én samlet institution, men samtidig også fungere som et visuelt redskab for skolens seks afdelinger. På tværs af online såvel som offline medier.

Red Dot Design Award Winner 2017
Communication Design

Creative Circle Award Winner 2017
Copporate Identity

Kontakt

Mikkel Jespersen
mje@1508.dk

 

Koncept

 
 

Uddannelserne under DDSKS er mangfoldige, men har scenen som fælles referencepunkt. Derfor blev dette det samlede punkt i den nye identitet. Identiteten illustrerer i al sin simpelhed scenen og det indhold, der måtte være der. Den handler om læringen, konteksten, øvelsen, udtrykket og ikke mindst livet på scenen.

Blandt de centrale virkemidler i identiteten er den skarpe horisontale skæringslinje, der associeres til scenekanten. Navnetræk og displaygrafikken er frie i form og størrelse - og skaber associationer til bevægelse, kreativt udtryk og scenebelysning - men forholder sig altid konkret til scenen ved at blive beskåret helt eller delvist af scenekanten.

 
 

Løsning

Det på samme tid meget konkrete og meget frie udtryk har sikret DDSKS en visuel identitet, der samler institutionen og skaber et letgenkendeligt brand på tværs af medier og underafdelinger. Samtidig har den enkelte uddannelse og afsender frihed og rum til at udtrykke sig individuelt.