Nordea Liv & Pension

Digital innovation og transformation i Nordea Liv & Pension

 
 

Udfordring

 
 
 

Hvordan skaber du mere innovative og kunderettede løsninger på kortere tid?

 
 
 

Nordea Liv & Pension er et af Danmarks største pensionsselskaber med mere end 330.000 kunder. De kom til 1508 med ønsket om at accelerere deres digitale transformation på tre fronter:

  • Øge udviklingshastigheden for deres digitale produkter
  • Skabe mere innovative digitale løsninger
  • Udvikle løsningerne tættere på - og i højere grad sammen med - kunderne

Nordea Liv & Pension havde på daværende tidspunkt kun nogle få digitale løsninger. Løsningerne havde taget årevis at udvikle og kunderne så ofte først løsningerne, når de blev lanceret. 

Vi startede vores forløb med Nordea's innovation og transformation i Nordea Liv & Pension. Sidenhen er samarbejdet udvidet til Nordea Finans, Nordea Markets samt Nordea HR. 

Kontakt

Mikkel Jespersen
mje@1508.dk

 
 
 
”Vi har nok været vant til - billedligt talt - at gå i kælderen og så komme op efter et par år og skubbe noget ud”

Thomas Jensen

Tidligere udviklingsdirektør, Nordea Liv & Pension

 
 

Koncept

 
 
 

Design sprints og agil udvikling

 
 
 

Hastighed og nytænkning er vigtige faktorer for Nordea Liv & Pension. Derfor har design sprints gennem hele forløbet været omdrejningspunktet for udviklingen af nye digitale services.

Med validerede idéer og indsigter fra design sprintene kunne vi gå informeret til udfordringen og opbygge det nye digitale produkt. Det foregik som en agil udviklingsproces, hvor vi bygger en MVP (Minimum Viable Product), lancerer og derefter udbygger med nye iterationer og services. Det giver os mulighed for hele tiden at komme med nye versioner, der hver især giver ekstra værdi til kunderne.

 
 

SAMARBEJDE LANGT FRA KÆLDEREN

 
 
 

For at få udviklingen af de nye løsninger til at køre bedst muligt, etablerede vi et fælles projektrum hos Nordea Liv & Pension. Her havde både de interne eksperter, 1508 og vores samarbejdspartnere fra Netcompany deres daglige gang – hvilket sikrer et tæt og produktivt samarbejde. 

Væggene med idéer på post-its, whiteboardet og utallige skitser fungerede som vores fælles hukommelse, og blev omdrejningspunkt for de daglige standups.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNDERNE I FOKUS

 
 
 

Feedback og idéer fra kunderne var en central del af flowet. Vi oprettede et kundepanel og fik mere end 500 tilmeldte kunder, der jævnligt havde mulighed for at give deres input til prototyperne. 

I app-projektet er kundepanelet blevet involveret ni gange for at teste både tidlige idéer og konkrete prototyper. Derudover testede vi altid de nye idéer ansigt til ansigt med en række kunder, for at få mere dybdegående forståelse og sammenligne med de kvantitative data fra panelet.

 
 
 
 
 

LEARNING BY DOING

 

En vigtig del af projektet handlede om at gøre sprints, kundeinddragelse og agil udvikling til en fast arbejdsform hos Nordea Liv & Pension, og hjælpe dem med at accelerere deres digitale transformation. 1508 drev derfor processen, men efterhånden som teamet fra Nordea Liv & Pension blev fortrolige med metoderne, blev de mere og mere selvkørende. 

 
 
 

LØSNING

 
 
 

Innovationsdrevet udvikling

 
 
 

Det første fokus i produktudviklingen har været at finde frem til et digitalt produkt, der gør det nemmere for kunderne at følge med i deres pensionsopsparing. Løsningen er en mobil-app, hvor kunderne kan se opsparingens størrelse, afkastet, 

indbetalingen og meget mere. App’en bliver forsat udbygget med nye simple selvbetjeningsmuligheder og opdateringer.

 

 
 
 

EFFEKT

 
 
 

En virksomhed gearet til innovation og fart

 
 

App-projektet blev gennemført på kun 22 uger, og er det hurtigst gennemførte it-projekt nogensinde i Nordea Liv & Pension. App’en blev lanceret ultimo 2016, og den har fået meget positiv feedback fra kunderne. 

Den eksisterende web-platform blev målt til en Net Promoter Score på -45. Da app’en blev lanceret opnåede den en NPS på +5 og efter en lang række af iterationer gennem 2017 har vi nået en NPS på +13.

Udover Net Promoter Score målte vi effekten gennem en Customer Effort Score som viste en fremgang fra 3,5 til 2,7 målt op imod web-platformen.

Projektet har været katalysator for at definere en ny projektmodel i Nordea Liv & Pension, og også organisationen omkring digitale projekter er blevet ændret. Den digitale transformation er ved at bide sig fast, og ord som MVP og sprint hører vi oftere og oftere på gangene i Ballerup.