Skandinavisk Data Center

eBank 2.0

 

Udfordring

 
 
 

Hvordan ser fremtidens eBank ud?

 
 
 

Skandinavisk Data Center (SDC) varetager udviklingen af eBank-løsninger til mere end 100 nordiske banker - heriblandt Lån & Spar Bank, BankNordik og Saxo Bank.

SDC har udviklet en whitelabel eBank-løsning, som brandversioneres og tilpasses til den enkelte bank ud fra den samme kerne og funktionalitetsbase. Bankløsningen er oprindeligt udviklet til desktop, men der er siden udviklet separate løsninger til mobil og tablet.

Da SDC kom til 1508 stillede de to udfordringer:

1. Kan man udvikle en rent HTML5-baseret eBank, der kan bruges på tværs af mobil, tablet og desktop?

2. Hvordan kunne en helt ny generation af eBank udformes, så den skaber større værdi for bankkunder og banker?

Kontakt

Mikkel Jespersen
mje@1508.dk

 
 
 
 
 
En bankkunde går i gennemsnit til rådgivningsmøde hvert 5. år, men logger på sin mobilbank 161 gange om året
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncept

 
 
 

Hjælp til bedre planlægning

 
 
 

Vi greb de to udfordringer og startede med at udforske muligheder og udvikle løsningskoncepter. Analysen omfattede bl.a. trendanalyse i den finansielle sektor, personlige interviews med nøglemedarbejdere i 18 nordiske pengeinstitutter, survey med deltagelse af en bredere medarbejderskare, dybdeinterviews med 16 bankkunder i Danmark, Sverige og Norge samt en teknisk analyse af den eksisterende platform.

Analysen førte til en række hypoteser om fremtidens bank, hvor en af de centrale konklusioner var, at kunderne efterspørger bankservices, der gør dem bedre til at forvalte deres penge. De nuværende eBank-løsninger beskriver primært status og siger noget om fortiden. De kommer ikke med reel værdiskabelse i forhold til fremtiden.

 
 
 
 
 
Kunderne er ligeglade med deres bank, men de er engagerede i deres penge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Løsning

 
 
 

Én samlet løsning for eBank 2.0

 
 
 

Med afsæt i hypoteserne udviklede vi et samlet løsningskoncept for eBank 2.0, som vi visualiserede i en prototype. Der blev udviklet en businesscase for løsningen og et roadmap for udrulning. Og efterfølgende byggede vi en prototype for en ren HTML5-baseret eBank.

Løsningen blev udviklet på bare 3 måneder og validerede, at det er muligt at skabe én samlet løsning, der både kan honorere sikkerhedskrav, krav til hastighed og som ikke mindst er langt billigere at udvikle.

SDC har siden implementeret designkonceptet i en opdateret eBank-løsning, som blev rullet ud i bankerne i 2015.

 
 
 
 
 
 

Kortet som interaktions- og navigationsprincip

Vi tog udgangspunkt i kortet som interaktions- og navigationsprincip. Kort har nogle grundlæggende egenskaber, som både er velkendte og velegnede til en bank-applikation. Kort kan vendes. De kan stables, sorteres og grupperes.

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Mikkel Jespersen
mje@1508.dk