Digitalisering på sundhedsområdet i Danmarks største kommune

Juni
2017

Ved denne Morgenbooster fortalte Mette Harbo, Digitaliseringschef hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, om en digital transformation i den offentlige sektor, der byder på både kulturelle og organisatoriske udfordringer.

Digitaliseringen på sundhedsområdet har været i rivende udvikling og i politisk blæsevejr de seneste år. I foråret 2017 gik Københavns - og Århus kommuner i luften med et nyt omsorgssystem, der er udviklet mobile first til henholdsvis 5000 og 9000 brugere. Det nye system er udviklet med åbne snitflader på internationale standarder, med store krav til brugervenlighed og 3. partsintegrationer til mere borgerrettede løsninger. Det betyder helt nye arbejdsgange i kommunerne, men også udfordringer. Blandt andet opbygningen af en support, service og logistik funktion, der skal understøtte 9000 mobile medarbejdere.

En national udrulning af telemedicin blev besluttet i økonomiaftalen for 2016 - både gældende regioner og kommuner. Det betyder udbygning af en ny national infrastruktur, der skal kunne opsamle data i borgerens eget hjem og etablere digital behandling af data, så data kan anvendes som beslutningsstøtte på tværs af sektorer - præsenteret i fagsystemer.

Der er begyndt at tegne sig et billede af en infrastruktur der åbner for helt nye muligheder i forhold til anvendelse af data, mulighed for tidlig opsporing af sygdomme og behandling af komplekse sygdomme i borgerens eget hjem. Sundhedsvæsnet er i gang med en omstilling hvor patienter ikke konsulteres efter en aftalt tidsplan, men efter deres sundhedstilstand.

Ved denne Morgenbooster delte Mette Harbo både indsigter og udfordringer i forbindelse med digitalisering i den offentlige sektor, og der blev stillet rigtig gode spørgsmål fra deltagerne.

Oplægsholder

Mette Harbo

Digitaliseringschef hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune