1508s privatlivspolitik

 

Formålet med 1508s privatlivspolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

1508 har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og skabe fuld transparens omkring hvilke data, vi behandler, hvordan vi behandler dem, hvad formålet med at behandle dem er, samt hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Dataansvarlig

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

1508.dk A/S
Wilders Plads 13 A, 2.
1403 København K
CVR-nr. 25645790

Hvis du skulle have spørgsmål til vores behandling af dine persondata, kan du altid skrive til administration@1508.dk eller ringe til os på 70251508.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Hvis du ikke er kunde hos 1508, er formålet med at behandle de oplysninger, du giver os via fx tilmelding til nyhedsbrev eller en morgenbooster, at vi kan kontakte dig med relevante nyheder eller information om det/de arrangementer, du skal deltage i. Vi opbevarer efterfølgende dine oplysninger i en begrænset periode af hensyn til administrative formål, herunder dokumentation.

Hvis du ikke er kunde i 1508, men har vist interesse for, at vi løser en opgave eller indgår i dialog med dig omkring at tilbyde vores hjælp, opbevarer vi de oplysninger, vi har adgang til af offentlige kanaler, fx dit navn, stilling og kontaktinformationer med henblik på at indgå i en dialog om, hvorvidt vi kan hjælpe dig og din virksomhed. Vi gennemgår løbende vores persondata og fjerner data, der ikke er aktuelle eller berigtiger dem, hvis de er forkerte.

Hvis du er kunde hos 1508, er formålet med at behandle de oplysninger, du giver os, fx dine kontaktinformationer, blandt andet administrative formål såsom fakturering eller kontakt.

Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine persondata på baggrund af enten et samtykke, du har givet efter Persondataforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a eller vores aftaler med dig efter Persondataforordningen, artikel 6, stk. 1, litra b vedr. opfyldelse af en kontrakt.

Vi behandler desuden dine persondata på baggrund af Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, så vi kan udvikle vores forretning og tjenester, fx ved at informere dig om kommende arrangementer, logge adfærd (via cookies) på vores hjemmeside, så vi kan optimere denne, samt foretage statistisk behandling.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke helt eller delvist. Det kan du gøre ved at kontakte os på administration@1508.dk eller ringe til os på 70251508. Hvis du ønsker at afmelde vores nyhedsbrev, kan dette desuden ske ved at klikke på linket i de nyhedsbreve, du modtager, hvormed du slettes fra vores mailingliste.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

Vi har brug for at registrere, behandle og udveksle disse kategorier af kundeoplysninger:

Stamdata: f.eks. navn, e-mail-adresse, telefonnummer og stillingsbetegnelse

Hvor får vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun persondata, som er offentligt tilgængelige, fx på LinkedIn, eller som du har givet os, fx ved tilmelding til nyhedsbrev eller ved at sende os en mail omkring et muligt samarbejde.

Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?

Vi kan altid udveksle dine oplysninger med virksomheder, myndigheder og organisationer, som du har givet os samtykke til, så længe samtykket består.

Vi udveksler desuden dine data med eventuelle underleverandører, hvis du er kunde hos os. I så fald vil vi gøre dig opmærksom på, at vi deler dine data med disse.

Som led i den løbende IT-systemdrift overlader vi desuden data til databehandlere, som er leverandører af administration, data-lagerkapacitet eller systemdrift.

Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, der er et formål med at opbevare dem, eller hvis det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, eller vi kan blive mødt med et krav. Hvis du er kunde, sletter vi dine kontaktinformationer, hvis du fratræder din stilling. Hvis dit kundeforhold ophører, opbevarer vi dine kontaktinformationer så længe, der juridisk er behov for kunne fremsøge disse. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at vi sletter dine oplysninger senest 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt. Hvis du ikke er kunde, men fx tidligere har udvist interesse for at arbejde sammen med os, sletter vi dine informationer, hvis et muligt samarbejde ikke er oplagt.

Hvis du har givet samtykke til, at vi kan kontakte dig med fx nyhedsbreve eller anden Markedsføring, sletter vi dig kun, hvis du beder om det.

Hvad er dine rettigheder?

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og med hvilket formål disse behandles.

Du har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. Du vil også have mulighed for at få oplysninger slettet, med mindre der er juridiske grunde til, at vi skal opbevare disse i en årrække.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Vil du klage?

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til administration@1508.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over 1508s behandling af dine personoplysninger.

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henviser vi til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne privatlivspolitik. Privatlivspolitikken er senest revideret den 6. juni 2018.